Zoek
Sluit dit zoekvak.

Over

Sadettin K - Fotografie door Bart Grietens

Stichting Sadettin K

De Stichting Trouble Man is in 2010 opgericht om de voorstellingen van Sadettin Kırmızıyüz te produceren. Vanaf theaterseizoen 2020-2021 presenteert Sadettin Kırmızıyüz zijn voorstellingen onder de naam Sadettin K.

Sadettin Kırmızıyüz is een hedendaagse verteller die – met humor en en zelfrelativering – het maatschappelijke combineert met het persoonlijke. Hij maakte naam met voorstellingen over zijn familie rond thema’s als identiteit, migratie en integratie. Met zijn voorstellingen doorbreekt Sadettin de kaders van onze vastgeroeste denkpatronen.

Lawrence of Arabia

Fondsen en co-produ­centen

De voorstellingen van Sadettin Kırmızıyüz en Trouble Man zouden niet mogelijk zijn zonder de financiële, praktische en morele steun van de volgende fondsen en instellingen:

ANBI

De Stichting Trouble Man is geregistreerd als culturele ANBI

RSIN 822676552

Doelstelling en beknopt beleidsplan

Statutair doel: De stichting heeft ten doel: het produceren van theatervoorstellingen van Sadettin Kirmiziyüz. De stichting wil een vaste plek innemen in de basisinfrastructuur van het Nederlandse Theaterlandschap. Aan deze doelstelling wil het de komende jaren gevolg geven door onder meer de voorstellingen Nieuws, Bekeerlingen, Mijn Schuld, 1001 Nacht, De kinderen Kirmiziyüz en Somedaymyprincewil.com/again te produceren. Hierin werkt de stichting samen met onder meer het Nationale Theater, De Toneelmakerij, De Meervaart, Frascati en het Bijlmer Parktheater. De stichting wordt structureel ondersteund door het Fonds Podiumkunsten, en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Overige middelen worden geworven bij private fondsen en komen uit de publieksrecette. De middelen worden aangewend om nieuwe producties en reprises mogelijk te maken, er wordt niet meer vermogen opgebouwd dan noodzakelijk voor de gewone werkzaamheden.

Bestuurssamenstelling

M.H. Lems, voorzitter
M.P. Kruiff, penningmeester
S. Mohammadi, secretaris

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning. De directie wordt gehonoreerd volgens de CAO Toneel en Dans. Het personeel wordt eveneens gehonoreerd volgens de CAO Toneel en Dans. In de toepassing van de CAO en bij overige beslissingen rondom arbeidsvoorwaarden geldt de Fair Practice Code als leidraad. Door de toepassing van de CAO vallen de honoreringen ruim binnen de normen van de WNT.

Balans en staat van baten en lasten

Download hier de balans en staat van baten en lasten 2019

Download hier de balans en staat van baten en lasten 2020

Download hier het ANBI-formulier 2021

Download hier het ANBI-formulier 2022

Toegank­elijk­heids­verklaring

Toegankelijk­heidsverklaring Sadettin K

Wij willen dat onze website voor iedereen toegankelijk is. Daarom is ons doel te voldoen aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid.

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) is de wereldwijde standaard voor digitale toegankelijkheid. WCAG is opgedeeld in 3 niveaus: niveau A, niveau AA en niveau AAA. Sadettin K streeft ernaar te voldoen aan WCAG niveau AA. De website van Sadettin K is gedeeltelijk toegankelijk. Dat betekent dat sommige onderdelen nog niet volledig voldoen aan de standaard.

Testen

In september 2021 is een eerste inventarisatie gemaakt van de toegankelijkheid van onze website. Tijdens deze test is gebruik gemaakt van de volgende tools en websites: axe DevTools, WAVE, WebAIM: Contrast Checker, Google Chrome, VoiceOver.

Feedback

Kom je ontoegankelijke informatie tegen? Of heb je vragen of tips? We horen het graag! Stuur een mailtje naar info@sadettink.nl of publiciteit@sadettink.nl en we gaan er mee aan de slag.

Deze verklaring is opgesteld op 4 oktober 2021.

Contact

info@sadettink.nl

Stichting Trouble Man
Rhôneweg 10
1043 AH Amsterdam

Socials
Nieuws­brief
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Scroll up